Poniżej przedstawione zostały korzyści, które wynikają ze zlecenia postępowania windykacyjnego zewnętrznej firmie – outsourcing.

Przede wszystkim należy mieć na uwadze względy ekonomiczne.

Zatrudnienie zewnętrznej firmy pozwala zminimalizować koszty związane z egzekwowaniem należności ulegających przedawnieniu i znacząco zwiększa szansę na pomyślne zakończenie procesu windykacyjnego, co wynika z zaangażowania profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Odzyskiwanie należności, które uległy przeterminowaniu przez firmę windykacyjną ŁP-EKSPERT, jako zewnętrznym, wyspecjalizowanym zleceniobiorcom znacząco zwiększa szansę na efektywniejszą windykację.

O lepszej efektywności naszych działań decydują następujące czynniki i atrybuty jakie posiada nasza firma, a wśród nich:

 • pełen profesjonalizm pozwalający na podjęcie odpowiednich kroków,
 • właściwy dobór metod działania w konkretnych sprawach,
 • zastosowanie różnych form i procedur, w tym na przykład mobilizacja dłużnika,
 • działania psychologiczne – firma windykacyjna budzi bowiem większe uznanie i respekt niż działania prowadzone przez Państwa pracowników lub nawet osobiście.

Nawiązanie z nami stałej współpracy również przyniesie Państwu owocne korzyści, ponieważ:

 • poprawi się Państwa płynność finansowa,
 • obniży się poziom powstawania należności nieściągalnych, również tych poważnych.
 • zyskają Państwo więcej czasu, który zaoszczędzicie na czasochłonnych czynnościach windykacyjnych.
 • zyskają Państwo adekwatnie więcej czasu do prowadzenia działań mających na celu rozwój firmy.
 • uzyskają Państwo pierwszeństwo w zapłacie przed innymi wierzycielami dłużnika, którzy swoje działania prowadzą samodzielnie i na własną rękę.
 • zyskają Państwo bezpieczeństwo, ponieważ wszystkie odzyskane środki trafią bezpośrednio na Państwa konto.
 • zaoszczędzą Państwo środki, które należałoby przeznaczyć na stworzenie własnego działu windykacyjnego w firmie.