Naszym klientom proponujemy udział w sprawdzonym przez nas programie STOP DŁUŻNIK, którego głównymi założeniami i celami jest prewencyjne ograniczanie ryzyka handlowego.

Działania te polegają między innymi na:

 • Sygnowaniu pieczęcią naszej firmy faktur, wezwań do zapłaty.
 • Wdrożenie odpowiednich procedur w firmie, które mają na celu odpowiednio wczesne dyscyplinowanie do niezwłocznego przekazywania nam spraw.

Uczestnictwo w programie niesie za sobą wiele następujących korzyści:

 • wysoką skuteczność działań windykacyjnych,
 • poprawę płynności finansowej firmy,
 • wczesne wykrycie niegodnych zaufania klientów,
 • ograniczenie ryzyka powstania poważnych strat finansowych,
 • wymuszenie procedur wewnętrznych,
 • lepsza kontrola dłużników i spływających należności,
 • niskie koszty odzyskania wierzytelności,
 • uniknięcie długotrwałych i kosztownych procesów sądowych oraz postępowań egzekucyjnych,
 • kreowanie wizerunku firmy, dyscyplinującego kontrahentów.