Korzystając z naszych usług stali klienci, którzy nawiązują z nami stałą współpracę otrzymają od nas prawo do używania i sygnowania wszystkich wystawianych faktur, wezwań do zapłaty i innej dokumentacji specjalną, wystawioną przez nas pieczątką naszej firmy windykacyjnej.

To niezwykle pomocne oraz istotne w przypadku klientów, którzy borykają się ze spłatą należności u wielu wierzycieli i muszą podejmować decyzję, którego z nich wybrać w pierwszej kolejności.