Dla klientów, którzy nie odnotowują regularnych i terminowych wpłat od swoich kontrahentów lub też chcą usprawnić proces spływu należności od dłużników przygotowaliśmy ofertę, która ma na celu monitorowanie polegające na bieżącej kontroli terminów wpłat zadłużeń.

Przyczyny braku terminowych wpłat są różne, ale w wielu przypadkach nie są one spowodowane celowym i zamierzonym działaniem ze strony Państwa klientów. W wielu sytuacjach jest to konieczność wyboru, któremu z wierzycieli zapłacić w pierwszej kolejności. Właśnie przez to bieżące monitorowanie i nadzór Państwa klientów jest tak istotny.

Swoje usługi związane z monitorowaniem spływu bieżących należności prowadzimy w taki sposób, aby żadna ze stron na tym nie ucierpiała. Działamy w oparciu o zasadę tak zwanej windykacji miękkiej, która nie zniechęci Państwa klienta do dalszej współpracy jeśli brak należnej wpłaty jest tylko wynikiem niedopatrzenia lub konieczności wyboru pomiędzy wierzycielami.

Taka forma działań niesie za sobą wiele korzyści a wśród nich:

  • wysoką skuteczność prowadzonych działań,
  • poprawę płynności finansowej w Państwa przedsiębiorstwie,
  • odpowiednio wczesne wykrycie nierzetelnych klientów,
  • ograniczenie ryzyka poniesienia przez Państwa dużych strat finansowych,
  • bieżącą kontrolę spływu należności,
  • niski koszt odzyskania swoich należności, w porównaniu do windykacji sądowej i egzekucyjnej,
  • uniknięcie procesów sądowych, które bywają długotrwałe i bardzo kosztowne,
  • kreowanie korzystnego wizerunku firmy, która jest konsekwentna wobec swoich dłużników, co z pewnością wpłynie na dyscyplinę kolejnych kontrahentów.