Udostępniliśmy dla Państwa odpowiednie druki zlecenia windykacyjnego, które mogą Państwo pobrać a następnie wypełnić i odesłać do nas w dwóch egzemplarzach pocztą tradycyjną, załączając do nich kserokopię niezbędnej do rozpoczęcia czynności dokumentacji. W ten sposób dajemy Państwu możliwość na szybkie zlecenie nam rozpoczęcia działań mających na celu polubowne rozstrzygnięcie sprawy bez ingerencji sądu.

Przed przesłaniem dokumentacji prosimy o kontakt telefoniczny, dzięki któremu będziemy mogli dokładniej przyjrzeć się sytuacji i sprawie, omawiając przy tym szczegóły i dokładne warunki współpracy. Skontaktują się Państwo z nami pod numerami telefonów:

 

Kom. +48 500 193 952